Loka : Ankara : Loka // Evrazijsko vrvenje Hakana Esmerja

Galerija na Gradu, 14. 3.–9. 5. 2018

Kustos razstave: Boštjan Soklič

Med turškimi slikarji srednje generacije zavzema Hakan Esmer vidno in utrjeno mesto. S številnimi razstavami, priznanji in nagradami se umešča med pomembnejše sodobne turške likovne ustvarjalce. Že od svojih slikarskih začetkov je tesno in izrazito povezan s krajino kot tako in z zunanjim prostorom ne glede na njegovo topografsko določljivost ter koordinate. Z enako vnemo se loteva tako upodabljanja njemu vznemirljivih motivov na prostrani anatolski planoti kot obdelave diametralno drugačnih oblik mediteranskega ali alpskega sveta, ki ga privlačijo s svojimi značilnostmi in naravnim okvirjem. Kjerkoli se nahaja, mu naravno okolje in stara arhitektura predstavljata neizčrpno zakladnico doživetij ter vsebine njegove izpovedi. Magnetičnosti krajine in njenemu nenehnemu spreminjanju sledi v želji, da bi z barvo in svetlobo prestregel dragocene trenutke in jih za vedno strnil v ustrezne umetniške sinteze.

Slikar Hakan Esmer je v letu 2017 sodeloval v rezidenčni izmenjavi umetnikov, ki sta jo organizirala Loški muzej Škofja Loka in galerija Güler Sanat iz Ankare. Hakan Esmer je v maju in juniju v Škofji Loki prebil 50 dni in v tem času ustvarjal v ateljeju na Loškem gradu. Dela, ki nastala v tem času, bodo prvič na ogled na razstavi v Galeriji na Gradu. Esmer se predstavlja s slikami večjih formatov v mešani tehniki in več skicami v tehniki akvarela. Esmerjeva razstava predstavlja prvo od dveh razstav poimenovanih LOKA : ANKARA : LOKA.

Hakan Esmer
Hakan Esmer
Loka : Ankara : Loka, Hakan Esmer <em>Foto: Janez Pelko</em>
Loka : Ankara : Loka, Hakan Esmer Foto: Janez Pelko
+2Loka : Ankara : Loka, Hakan Esmer <em>Foto: Janez Pelko</em>
Loka : Ankara : Loka, Hakan Esmer Foto: Janez Pelko
Loka : Ankara : Loka, Hakan Esmer <em>Foto: Janez Pelko</em>
Loka : Ankara : Loka, Hakan Esmer <em>Foto: Janez Pelko</em>

Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu, 16. 5.–26. 8. 2018

Kustos razstave: Boštjan Soklič

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času.

Z deli, nastalimi v lanskem letu na umetniški izmenjavi v Ankari v Galeriji Guler Sanat, Gaber kontinuirano nadaljuje svojo konsistentno ustvarjalnost, ki črpa kreativno energijo iz želje po harmoniji in estetiki. Razstava nam omogoča spoznati različne faze Gabrovega ukvarjanja z določenim motivom, ki se iz prvotnega zaznamka v obliki skice procesno razvije v dokončano sliko. Peter Gaber se konstantno posveča iluzionističnim žanrsko fantazijskim motivom, z različnimi pozami in perspektivami pa jih upodablja na način, kot jih doživlja sam. Njegova likovna dela po tehnični in likovni plati izpovedujejo inventivnost in željo po perfekciji. Razkrivajo nam subtilno likovno govorico, ki s svetlobnimi kvalitetami, živahnostjo in barvno harmonijo omogoča gledalcu posebne estetske izkušnje.

Medijske objave

Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost <em>Foto: Janez Pelko</em>
Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost Foto: Janez Pelko
Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost <em>Foto: Janez Pelko</em>
Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost Foto: Janez Pelko
+2Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost <em>Foto: Janez Pelko</em>
Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost Foto: Janez Pelko
Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost <em>Foto: Janez Pelko</em>
Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost <em>Foto: Janez Pelko</em>