Fotografije postavitve razstave

Pogled na Urbana Babnika (levo) in Mita Gegiča. Zadaj Jana Jocif (levo). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Urbana Babnika (levo) in Mita Gegiča. Zadaj Jana Jocif (levo). Foto: Janez Pelko
Mito Gegič <em>Foto: Janez Pelko</em>
Mito Gegič Foto: Janez Pelko
Urban Babnik <em>Foto: Janez Pelko</em>
Urban Babnik Foto: Janez Pelko
Tomaž Lunder: levo Loški obrtniki, desno Prijatelji. <em>Foto: Janez Pelko</em>
Tomaž Lunder: levo Loški obrtniki, desno Prijatelji. Foto: Janez Pelko
Avgust Berthold <em>Foto: Janez Pelko</em>
Avgust Berthold Foto: Janez Pelko
Pogled na Urbana Babnika (levo), Mita Gegiča (sredina) in Tomaža Lundra (desno). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Urbana Babnika (levo), Mita Gegiča (sredina) in Tomaža Lundra (desno). Foto: Janez Pelko
Pogled na Tomaža Lundra (levo), Avgusta Bertholda (sredina) in Urbana Babnika (desno). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Tomaža Lundra (levo), Avgusta Bertholda (sredina) in Urbana Babnika (desno). Foto: Janez Pelko
Pogled na Avgusta Bertholda (levo), Jano Jocif (sredina) in Urbana Babnika (desno). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Avgusta Bertholda (levo), Jano Jocif (sredina) in Urbana Babnika (desno). Foto: Janez Pelko
Jana Jocif: levo Završnk, desno SpreHOT. <em>Foto: Janez Pelko</em>
Jana Jocif: levo Završnk, desno SpreHOT. Foto: Janez Pelko
Pogled na Vlastjo Simončiča (levo zadaj), Jano Jocif (sredina), Tomaža Lundra (sredina zadaj), Avgusta Bertholda (levo), Edija Šelhausa (levo). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Vlastjo Simončiča (levo zadaj), Jano Jocif (sredina), Tomaža Lundra (sredina zadaj), Avgusta Bertholda (levo), Edija Šelhausa (levo). Foto: Janez Pelko
Edi Šelhaus <em>Foto: Janez Pelko</em>
Edi Šelhaus Foto: Janez Pelko
Vlastja Simončič <em>Foto: Janez Pelko</em>
Vlastja Simončič Foto: Janez Pelko
Pogled na fotoalbum Toneta Mlakarja (levo), Saša Kočevarja (levo), Janeza Missona (levo zadaj), Janeza Pelka (sredina), Tomaža Lundra (sredina zadaj), Avgusta Bertholda (desno zadaj), Edija Šelhausa (desno zadaj), Toneta Štamcarja (desno), Igorja Pustovrha (desno spredaj). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na fotoalbum Toneta Mlakarja (levo), Saša Kočevarja (levo), Janeza Missona (levo zadaj), Janeza Pelka (sredina), Tomaža Lundra (sredina zadaj), Avgusta Bertholda (desno zadaj), Edija Šelhausa (desno zadaj), Toneta Štamcarja (desno), Igorja Pustovrha (desno spredaj). Foto: Janez Pelko
Sašo Kočevar <em>Foto: Janez Pelko</em>
Sašo Kočevar Foto: Janez Pelko
Tone Štamcar <em>Foto: Janez Pelko</em>
Tone Štamcar Foto: Janez Pelko
Pogled na Jano Jocif (levo), Petra Pokorna st. (levo zadaj, črna stena), Igorja Pustovrha (levo zadaj, bela stena), Toneta Mlakarja (sredina), Saša Kočevarja (desno zadaj) in Janeza Misson (desno). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Jano Jocif (levo), Petra Pokorna st. (levo zadaj, črna stena), Igorja Pustovrha (levo zadaj, bela stena), Toneta Mlakarja (sredina), Saša Kočevarja (desno zadaj) in Janeza Misson (desno). Foto: Janez Pelko
Janez Misson <em>Foto: Janez Pelko</em>
Janez Misson Foto: Janez Pelko
Pogled na Igorja Pustovrha (levo) in Toneta Mlakarja (desno). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Igorja Pustovrha (levo) in Toneta Mlakarja (desno). Foto: Janez Pelko
Tone Mlakar <em>Foto: Janez Pelko</em>
Tone Mlakar Foto: Janez Pelko
Igor Pustovrh: levo Kreativne barve, desno Lepota sivin. <em>Foto: Janez Pelko</em>
Igor Pustovrh: levo Kreativne barve, desno Lepota sivin. Foto: Janez Pelko
Peter Pokorn st. <em>Foto: Janez Pelko</em>
Peter Pokorn st. Foto: Janez Pelko
Janez Pelko: levo Ensemble Ankaran, desno Terezijanske, spodaj Terezijanska (video). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Janez Pelko: levo Ensemble Ankaran, desno Terezijanske, spodaj Terezijanska (video). Foto: Janez Pelko
Pogled na Saša Kočevarja (levo), Janeza Missona (levo zadaj), Vlastjo Simončiča (zadaj), Avgusta Bertholda (desno zadaj) in Petra Pokorna st. (desno). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Saša Kočevarja (levo), Janeza Missona (levo zadaj), Vlastjo Simončiča (zadaj), Avgusta Bertholda (desno zadaj) in Petra Pokorna st. (desno). Foto: Janez Pelko
Pogled na Toneta Mlakarja (levo), Saša Kočevarja (levo zadaj), Janeza Pelka (sredina), Tomaža Lundra (levo zadaj). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Toneta Mlakarja (levo), Saša Kočevarja (levo zadaj), Janeza Pelka (sredina), Tomaža Lundra (levo zadaj). Foto: Janez Pelko
Pogled na Vlastjo Simončiča (levo), Edija Šelhausa (sredina zadaj), Jano Jocif (sredina) in Petra Pokorna st. (desno). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Vlastjo Simončiča (levo), Edija Šelhausa (sredina zadaj), Jano Jocif (sredina) in Petra Pokorna st. (desno). Foto: Janez Pelko
Pogled na Jano Jocif <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na Jano Jocif Foto: Janez Pelko
Mito Gegič <em>Foto: Janez Pelko</em>
Mito Gegič Foto: Janez Pelko
Urban Babnik (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Urban Babnik (detajl) Foto: Janez Pelko
Tomaž Lunder (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Tomaž Lunder (detajl) Foto: Janez Pelko
Avgust Berthold (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Avgust Berthold (detajl) Foto: Janez Pelko
Edi Šelhaus (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Edi Šelhaus (detajl) Foto: Janez Pelko
Jana Jocif (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Jana Jocif (detajl) Foto: Janez Pelko
Vlastja Simončič (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Vlastja Simončič (detajl) Foto: Janez Pelko
Janez Misson (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Janez Misson (detajl) Foto: Janez Pelko
Sašo Kočevar <em>Foto: Janez Pelko</em>
Sašo Kočevar Foto: Janez Pelko
Tone Mlakar (fotoalbum) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Tone Mlakar (fotoalbum) Foto: Janez Pelko
Igor Pustovrh: Lepota sivin (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Igor Pustovrh: Lepota sivin (detajl) Foto: Janez Pelko
Tone Štamcar (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Tone Štamcar (detajl) Foto: Janez Pelko
Peter Pokorn st. (detajl) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Peter Pokorn st. (detajl) Foto: Janez Pelko
Janez Pelko: Terezijanska (video) <em>Foto: Janez Pelko</em>
Janez Pelko: Terezijanska (video) Foto: Janez Pelko
Pogled z vrha: fotoalbum Toneta Mlakarja (levo), Sašo Kočevar (levo), Janez Misson (levo zadaj), Vlastja Simončič (levo zadaj na črni steni), Tomaž Lunder (zadaj), Avgust Berthold (desno zadaj), Edi Šelhaus (desno zadaj), Janez Pelko (sredina), Tone Štamcar (desno spredaj). <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled z vrha: fotoalbum Toneta Mlakarja (levo), Sašo Kočevar (levo), Janez Misson (levo zadaj), Vlastja Simončič (levo zadaj na črni steni), Tomaž Lunder (zadaj), Avgust Berthold (desno zadaj), Edi Šelhaus (desno zadaj), Janez Pelko (sredina), Tone Štamcar (desno spredaj). Foto: Janez Pelko
Pogled na uvodni pano razstave. <em>Foto: Janez Pelko</em>
Pogled na uvodni pano razstave. Foto: Janez Pelko