Umetnost in kultura

Kulturno dogajanje v Škofji Loki 1945–1991

Če je bilo kulturno dogajanje že v prejšnjih stoletjih ena glavnih značilnosti Škofje Loke, po čemer je bila prepoznavna tudi drugod, se je po drugi svetovni vojni ta dejavnost le še krepila v prid raznolikosti kulturnih dejavnosti in prireditev. Brez kulturne ozaveščenosti in prostovoljnega sodelovanja občanov, ki je bilo značilno za povojna leta, ta razvoj ne bi bil mogoč.

Škofja Loka, ujeta na risalne liste in filmski  trak

Prva Mala Groharjeva slikarska kolonija je bila organizirana leta 1969 v okviru Jugoslovanskih pionirskih iger. Pod geslom Ljubimo svojo domovino in njene bratske narode so učenci iz različnih predelov Jugoslavije s svinčniki in barvami na risalnih listih upodabljali Škofjo Loko.

Deli naprej