Umetnost in kultura

Kulturno dogajanje v Škofji Loki 1945–1991

Če je bilo kulturno dogajanje že v prejšnjih stoletjih ena glavnih značilnosti Škofje Loke, po čemer je bila prepoznavna tudi drugod, se je po drugi svetovni vojni ta dejavnost le še krepila v prid raznolikosti kulturnih dejavnosti in prireditev. Brez kulturne ozaveščenosti in prostovoljnega sodelovanja občanov, ki je bilo značilno za povojna leta, ta razvoj ne bi bil mogoč.

Škofja Loka, ujeta na risalne liste in filmski  trak

Prva Mala Groharjeva slikarska kolonija je bila organizirana leta 1969 v okviru Jugoslovanskih pionirskih iger. Pod geslom Ljubimo svojo domovino in njene bratske narode so učenci iz različnih predelov Jugoslavije s svinčniki in barvami na risalnih listih upodabljali Škofjo Loko.

1000-letnica Škofje Loke

Škofja Loka je leta 1973 praznovala 1000-letnico. Praznovanje je potekalo vse leto: zvrstile so se številne prireditve, izdanih je bilo več knjig, v Škofji Loki in njeni okolici se je gradilo, obnavljalo in urejalo.

Galerija Ivana Groharja skozi čas in nazaj

Galerija Ivana Groharja velja za enega od osrednjih razstavišč likovne umetnosti na Gorenjskem, njena zgodovina pa je v tesni povezavi z Združenjem umetnikov Škofja Loka. Na prvi razstavi leta 1987 se je s svojimi likovnimi deli predstavil akademski slikar Franc Novinc.