Volna

Priročnik na temo obdelovanja volne

Priročnik Volna
Priročnik Volna
Priročnik Volna
Priročnik Volna

V uvodnem delu priročnika Sara Šifrar Krajnik (Loški muzej Škofja Loka) predstavi zgodovino ovčjereje in predenja na Škofjeloškem, vse od prazgodovinskih najdb, ki kažejo na prisotnost tkanja in predenja na Loškem že v bakreni dobi, do podatkov o ovčjereji in njenem postopnem upadu v 20. stoletju. Rokodelka Bojana Ažman predstavi postopke od obdelave runa (pranje, mikanje) do predenja volne na kolovratu. V zadnjem delu predstavi še ročno barvanje volne z naravnimi barvili. Celoten postopek v priročniku je opremljen tudi s QR-kodami, ki bralca odpeljejo na povezavo do ustreznega odlomka v dokumentarnem filmu.

Brezplačni priročnik je v fizični obliki mogoče dobiti v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka in na recepciji Loškega muzeja Škofja Loka.

Vsebine so del projekta Roko-delci, ki na območju LAS loškega pogorja povezuje Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja, Razvojno agencijo Sora (RC DUO Škofja Loka), Loški muzej Škofja Loka in Območno obrtno-podjetniško zbornico Škofja Loka.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino odgovarjata Razvojna agencija Sora in Loški muzej Škofja Loka.

Rural development | European Commission (europa.eu)

Prenesi datoteke