Ive Šubic: Kolona

Ive Šubic: Kolona
Zvočni opis slike je nastal za razstavo Ive Šubic – ilustrator in kulturni delavec, ki je v Galeriji na Gradu Loškega muzeja Škofja Loka na ogled od 19. 10. 2022 do 7. 5. 2023. Gre za prvo pregledno razstavo knjižnih ilustracij in umetnikovih skic, ki jo razširja še predstavitev njegovega vsestranskega doprinosa h kulturni sceni.
Zvočni opisi usmerjajo gledalca k pozornejšemu opazovanju formalnih značilnosti umetniških del, preko katerih bolj poglobljeno spoznavajo tudi njegovo vsebino in avtorja. Primerni so tudi za slepe in slabovidne.
Zvočni opisi: Branka Gradišar, Gloria Ana Lupus, Ema Žvanut, Simona Žvanut
Branje: Nina Misson
Snemanje in montaža: Toni Poljanec