Letni program 2021

Razstavni program

Galerija na gradu

 • Foto Loka: Ustvarjanje zgodovine fotografije Škofje Loke
  18. 11. 2020–31. 10. 2021

  Kustosi: Miha Colner, Nina Misson, Saša Nabergoj (vodja projekta), Boštjan Soklič

  Foto Loka je raziskovalno-razstavni projekt, ki prikazuje (delni) pregled fotografske ustvarjalnosti na Loškem od konca 19. stoletja do danes ter se osredotoča predvsem na odnos umetnikov fotografov do njihovega neposrednega okolja, do mesta oziroma prostora, v katerem živijo. Na razstavi je tako predstavljen izbor fotografskih del modernih in sodobnih ustvarjalcev, bodisi umetniških fotografov bodisi likovnih umetnikov, ki uporabljajo fotografijo kot del svoje interdisciplinarne prakse. Posebej je poudarjen tudi fenomen konstituiranja zgodovine skozi fotografijo in vizualno kulturo, saj podobe vselej pričajo o družbeni sferi in lokalni zgodovini.

  Razstava je zastavljena kot večmedijska postavitev, prostorska instalacija s fotografijami na različnih nosilcih, predstavitvijo arhiva Toneta Mlakarja in zbirke iz muzeja Vlastje Simončiča, vse to pa je dopolnjeno z večplastnim spremljevalnim programom in dvojezično publikacijo.

  Spremljevalni program ...
   
 • Od osvoboditve do osamosvojitve
  november 2021

  Kustosi: Biljana Ristić, Jože Štukl, Petra Čeh
   

  Multimedijska in interdisciplinarna razstava o zgodovini Škofjeloškega po drugi svetovni vojni bo osvetlila desetletja razvoja, gradnje, šolanja, vojaškega urjenja in nasploh krajevnega utripa med letoma 1945 in 1991. Šlo bo za celovito predstavitev z izbranimi muzejskimi predmeti (od velikih, kot je Meblova dnevna soba in izbor orožja JLA, do manjših, kot so embalaža, plakati, vsakdanji predmeti itd.), videoposnetki, videointervjuji, zvočnimi intervencijami, fotografijami in interaktivnim kotičkom zbiranja spominov za aktivno participacijo naših obiskovalcev.

  Glede na obširnost tematike bomo razstavni projekt razdelili na dve leti in na posamezne vsebinske sklope: konec druge svetovne vojne; Loški grad in njegova vloga v povojnih časih; kramp in lopata – povojna obnova; industrija (migracije); gradnja naselij (migracije); kmetijstvo; šolstvo; zdravstvo; kultura/umetnost; vsakdanje življenje; vojska/JLA, vojašnica Jožeta Gregorčiča; predstavitev oborožitve JLA; teritorialna obramba; Osamosvojitev Slovenije. Na razstavi Povojna Loka načrtujemo problemsko (ne kronološko) predstaviti približno polovico sklopov (natančen koncept je odvisen tudi od izsledkov preučevanja) in narediti zaokrožen uvid v obdobje, projekt pa bomo zaključili z drugim delom razstave leta 2022.

  Spremljevalni program:
  - vodeni ogledi in delavnice za predšolske in šolske otroke
  - serija vodstev in predavanj kustosov razstave
  - pogovori s pričevalci o služenju vojaškega roka, procesu osamosvojitve, vsakdanjem življenju itn.

Okrogli stolp na Loškem gradu

Galerija Ivana Groharja

V Galeriji Ivana Groharja nadaljujemo serijo Sodobne tendence. Vsakoletna serija petih razstav skuša s premišljeno postavitvijo, dobro podučenimi receptorji/informatorji, spremljevalnim programom s poudarkom na umetniku in predstavitvi njegovih procesov dela ter galerijskim listom z besedilom kustosa celovito in natančno predstaviti fenomen interdisciplinarnosti sodobno umetniških praks in razbijati predsodke do sodobne umetnosti.

Kustos: Boštjan Soklič

 • Maruša Štibelj: Kronično pozni
  28. 1.–21. 3. 2021
  Maruša Štibelj se bo predstavila z multimedijsko intervencijo, v kateri bo povezala kolaž s pisano besedo, zvokom in animacijo.
   
 • Andrej Štular: Trenutna razstava
  31. 3.–16. 5. 2021
  Andrej Štular se bo predstavil z izborom risb, kolažev, ready-made objektov in kratkih stripov, nastalih v zadnjih nekaj letih.
   
 • Barbara Demšar: Obsijani s soncem
  26. 5.– 11. 7. 2021
  Barbara Demšar bo predstavila svoj nov cikel krajin, ki črpajo iz tradicije loškega krajinarstva.
   
 • Simon Mlakar: To je naše vesolje
  21. 7.–12. 9. 2021
  Simon Mlakar se bo predstavil s svojo najnovejšo prostorsko instalacijo, konceptualno zasnovano za Galerijo Ivana Groharja.
   
 • Katja Bogataj: Zapredenost
  22. 9.–14. 11. 2021
  Katja Bogataj se bo predstavila z novo multimedijsko instalacijo, povezujočo kiparski medij s fotografijo in videom.

Spremljevalni program:
- pogovori kustosa z umetnikom o umetnikovem delu
- vodstva kustosa in umetnika po razstavi
- vodstva in delavnice za otroke
 

 • Izložbe domišljije
  27. 11.–17. 1. 2021
  Prodajna razstava umetnikov in rokodelcev

  Koordinacija: Karla B. Rihtaršič

Galerija Franceta Miheliča, Kašča

 • Manj znani obrazi Franceta Miheliča
  december 2020–

  Kustos: Boštjan Soklič

  Niz portretnih fotografij različnih avtorjev nam ponuja vpogled v zasebnost slovenskega slikarja Franceta Miheliča. Preko fotografij sledimo umetniku skozi različna življenjska obdobja, ki so ga kot človeka zaznamovala in pustila močne sledi tudi v njegovi umetnosti. Razstava je zamišljena kot dokumentarni sklop umetnikovih življenjskih postaj, ki ni pomemben zgolj zaradi upodobitev Franceta Miheliča, temveč tudi zaradi prikaza okolij, v katerih se je nahajal, v njih snoval svoje zamisli in načrtoval umetniška dela. Fotografije kot dokumenti nekega časa dopolnjujejo naše dosedanje poznavanje Miheliča kot umetnika in nam omogočajo boljše razumevanje njegovega življenja in dela.

Medinstitucionalni projekt Naša kuhna

Sodelujoči muzeji: Loški muzej, Gornjesavski muzej Jesenice, Muzeji radovljiške občine (v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice)

Slovenija bo leta 2021 evropska gastronomska regija. Ob tem muzeji pripravljamo skupen projekt Naša kuhna, v katerem bomo skozi prizmo kulinarike interdisciplinarno predstavili kulturno zgodovino prostora, ki ga pokrivamo, v različnih obdobjih, hkrati pa prek stičnih točk preteklost povezali s sedanjostjo.

Projekt bo sestavljen iz skupne spletne platforme in programa v fizičnem prostoru, ki bo glede na specifike posamičnega muzeja sestavljen iz manjših razstav, delavnic, predavanj in vodstev. Načrtujemo tudi sodelovanje z regijskimi razvojnimi agencijami in turizmom.

Na skupni spletni platformi bomo predstavljali digitalizirane vsebine iz muzejskih zbirk in knjižnega gradiva, ki predstavljajo kulinarične značilnosti, jedilno kulturo, različno posodje, ki se je uporabljalo pri jedi itd.

V Loškem muzeju bomo med drugim predstavili odlomke iz Popotnih dnevnikov 1485–1487 Paola Santonina iz 15. stoletja, v katerih opisuje, kaj dobrega so na loškem ozemlju jedli, opozorili na kulinarične motive na freski sv. Nedelja in freski iz cerkve sv. Križa na Križni gori, načela zdrave prehrane, bonton pri jedi in recepte iz knjige Georgica curiosa aucta iz 17. stoletja, na roko napisane recepte visoške gospodarice Ane Kalan, jedi ob praznikih, kot jih opisujejo različni viri … Podrobneje bomo raziskali vsebine, povezane s kulinariko na Loškem, ki do zdaj še niso bile raziskane (npr. pivovarstvo, vinarstvo, lokalna grenčica kloštergajst …).

Spremljevalni program:
- predavanja (npr. o pivovarstvu in vinarstvu na Loškem, o uporabi medu v slovenski kuhinji ...)
- delavnice rimske kuhinje, peke kruha v Škoparjevi hiši

Stalne zbirke

Loški grad in njegovi stanovalci

Celovito bomo preuredili arkadni hodnik na grajskem dvorišču in postavili novo stalno štiridelno zbirko Zgodovina Loškega gradu ter zgodovina (in sedanjost) muzeja.

Prvi del bo obsegal kratko zgodovino Loškega gradu (od prvih omemb, njegove uporabe, prezidav do vizionarskega delovanja uršulink in njihove obnove gradu), drugi del pa bomo namenili predstavitvi zgodovine Loškega muzeja (od leta 1939 dalje): ključne razvojne faze muzeja in bogato fotografsko gradivo. Tretji del bo namenjen predstavitvi bistva naših zbirk, ključnih predmetov iz trenutno postavljenih (stalnih) muzejskih zbirk in izboru ključnih predmetov iz depojev.

Četrti del ureditve dvorišča bo predstavljal informativni steber z (menjajočimi se) informacijami o občasnih razstavah na vseh naših lokacijah, v Loškem muzeju (Galerija na gradu) in na dislocirani enoti v mestu (Galerija Ivana Groharja), ter z našim rednim mesečnim spremljevalnim programom (mehke vsebine, delavnice, predavanja, predstavitve itd.).

Fokus

V letu 2021 bomo nadaljevali z razstavnim prostorom Fokus, ki je postavljen tik pred vhodom v muzejske zbirke, ob glavnem vhodu. Namenjen je predstavljanju novih muzejskih pridobitev, predmetov iz depojev ali dodatni obdelavi in osvetlitvi izbranih eksponatov, ki so razstavljeni v stalni zbirki.

Program Fokusa se bo v letu 2021 povezoval z raziskovanji kustosov in projektom Naša kuhna, ki bo našo kulinarično dediščino osvetlil z etnološkega in kulturnozgodovinskega vidika. Fokus bo torej z razstavo predmetov iz naših depojev izpostavljal medeno pecivo na Loškem, posodje iz arheološke zbirke ter risbi Loškega gradu Maksima Sedeja. Ena postavitev bo namenjena osvetlitvi jedilne kulture v 17. in 18. stoletju in bo rezultat interdisciplinarne raziskave kustosinj za zgodovino in etnologijo. Vsebine Fokusa bomo vključevali tudi v našo redno pedagoško dejavnost in jih predstavljali na posebnih dogodkih ob vseslovenskih muzejskih akcijah.

Loško gospostvo, stalna zgodovinska zbirka

Prenovili bomo stalno zbirko Loško gospostvo, ki predstavlja ustanovitev gospostva v 10. stoletju: vsebinsko posodobili besedila na podlagi novih preučevanj/dognanj (predstavitev zgodovine Loškega grba, kipa sv. Janeza Nepomuka v povezavi s Kamnitim mostom …), dodali replike predmetov (tovorniške sode) in taktilne predmete (žebljarske izdelke, laneno platno), novo razstavno opremo, ki bo vključevala različne materiale in multimedijski prikaz obdobja. Rezultat bo sodobna večmedijska zbirka, ki bo uvodno tematiko muzeja (gre za prvo sobo) obiskovalcem približala čim bolj celovito, enostavno, a ne poenostavljeno.

Lubnik, gora velikanov, stalna arheološka zbirka

Arheološko stalno zbirko bomo dopolnili z razstavo o poselitvi gore Lubnik skozi arheološka obdobja, koncipirano skozi prizmo loške pripovedke o njenem nastanku. Prvotno verzijo razstave smo leta 2019 pripravili v okviru skupnega projekta gorenjskih muzejev Neverjetne gore, posebej za razstavišče Okrogli stolp. Takrat smo pripravili strip Gora velikanov, Loška pripovedka o nastanku gore Lubnik (tudi v knjižni obliki), spremna besedila in fotografije predmetov (razstavišče je dislocirana enota brez alarmnega varovanja). Tokrat bo razstava na novo oblikovana posebej za arheološko stalno zbirko; namesto fotografij bodo prvič na ogled originalni predmeti, najdeni v različnih arheoloških obdobjih, ki jih hrani muzej (in do sedaj še niso našli prostora v stalni postavitvi), spremljevalna besedila in originalne ilustracije, narejene za omenjeni strip.

V Galeriji na gradu bo do konca oktobra na ogled razstava Foto Loka. <em>Foto: Janez Pelko</em>
V Galeriji na gradu bo do konca oktobra na ogled razstava Foto Loka. Foto: Janez Pelko
Razstava Povojna Loka bo osvetlila desetletja razvoja, gradnje, šolanja, vojaškega urjenja in nasploh krajevnega utripa med letoma 1945 in 1991. Na fotografiji: občinski praznik leta 1957. <em>Foto: Edi Šelhaus</em>
Razstava Povojna Loka bo osvetlila desetletja razvoja, gradnje, šolanja, vojaškega urjenja in nasploh krajevnega utripa med letoma 1945 in 1991. Na fotografiji: občinski praznik leta 1957. Foto: Edi Šelhaus
Razstavo o nastanku gore Lubnik bomo na novo oblikovali in preselili v stalno arheološko zbirko. <em>Foto: Janez Pelko</em>
Razstavo o nastanku gore Lubnik bomo na novo oblikovali in preselili v stalno arheološko zbirko. Foto: Janez Pelko
Aprila v Okroglem stolpu pripravljamo razstavo o projektu Sožitje na grajskem vrtu. <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Aprila v Okroglem stolpu pripravljamo razstavo o projektu Sožitje na grajskem vrtu. Foto: Fototeka Loškega muzeja
Serijo Sodobne tendence v Galeriji Ivana Groharja začenjamo z razstavo kolažev Maruše Štibelj. <em>Foto: Maruša Štibelj</em>
Serijo Sodobne tendence v Galeriji Ivana Groharja začenjamo z razstavo kolažev Maruše Štibelj. Foto: Maruša Štibelj
V Miheličevi galeriji od decembra 2020 predstavljamo dokumentarno razstavo portretnih fotografij Franceta Miheliča. <em>Foto: Janez Pelko</em>
V Miheličevi galeriji od decembra 2020 predstavljamo dokumentarno razstavo portretnih fotografij Franceta Miheliča. Foto: Janez Pelko
V medinstitucionalnem projektu Kulinarika bomo na spletni platformi predstavljali digitalizirane vsebine iz muzejskih zbirk in knjižnega gradiva, ki predstavljajo kulinarične značilnosti, jedilno kulturo, različno posodje itd. <em>Foto: Georgica curiosa aucta (1695); kamra.si</em>
V medinstitucionalnem projektu Kulinarika bomo na spletni platformi predstavljali digitalizirane vsebine iz muzejskih zbirk in knjižnega gradiva, ki predstavljajo kulinarične značilnosti, jedilno kulturo, različno posodje itd. Foto: Georgica curiosa aucta (1695); kamra.si
Preuredili bomo arkadni hodnik na grajskem dvorišču in postavili novo stalno štiridelno zbirko o zgodovini Loškega gradu ter zgodovini (in sedanjosti) muzeja. <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Preuredili bomo arkadni hodnik na grajskem dvorišču in postavili novo stalno štiridelno zbirko o zgodovini Loškega gradu ter zgodovini (in sedanjosti) muzeja. Foto: Fototeka Loškega muzeja
Prenovili bomo stalno zbirko Loško gospostvo, ki predstavlja ustanovitev gospostva v 10. stoletju. <em>Foto: Janez Pelko</em>
Prenovili bomo stalno zbirko Loško gospostvo, ki predstavlja ustanovitev gospostva v 10. stoletju. Foto: Janez Pelko

Deli naprej