Sakralna umetnost in arhitektura

Brezmadežna na prižnici v Crngrobu

Romarska cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu ima bogato baročno notranjo opremo, med drugim tudi stranski oltar sv. Lucije, na katerem stoji zanimiv kip Brezmadežne z detetom v desnici in žezlom v levici.

Lutnja križnogorskega angela

Od vseh glasbenih inštrumentov je na slovenskih srednjeveških freskah in tudi drugod po Evropi največkrat naslikana lutnja. Eden najlepših primerov krasi obok prezbiterija cerkve sv. Urha na Križni Gori, kopijo freske pa hranimo tudi v Loškem muzeju.

Jožef kuha močnik

Freska Kristusovega rojstva Mojstra Bolfganga v Crngrobu

Crngrobška freska Kristusovega rojstva, ki je nastala v krogu delavnice Mojstra Bolfganga, je eden najlepših spomenikov gotskega stenskega slikarstva na Slovenskem. Prizor vključuje tudi izjemno redek žanrski motiv Jožefa pri kuhanju.

"Jaz sem luč sveta"

Plavolasi Kristus v Crngrobu: sončno božanstvo ali odraz lepotnih meril?

Ob pomanjkanju pisnih virov, ki bi jasno opisali fizično podobo Jezusa Kristusa, se je od prvih stoletij našega štetja razvilo več različnih načinov njegovega upodabljanja. Prizori Kristusovega trpljenja iz cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu so še posebej zanimivi ravno zaradi Kristusove barve las in oči, ki so nenavadno svetli.

Sedeča Marija z Jezusom iz Sopotnice

Marija z Jezusom kot otrokom je pogost in priljubljen ikonografski motiv v bizantinski in zahodnoevropski umetnosti srednjega veka. V Loškem muzeju hranimo gotski kip iz lipovega lesa, ki predstavlja sedečo Marijo z Jezusom in izhaja iz cerkve sv. Florijana pri Sopotnici v Poljanski dolini.

  • 1
  • 2