Novice

Torek, 12. maj 2020

O začetkih Škofje Loke

Začetki Loškega gospostva segajo v leto 973, ko je nemški cesar Oton II. z darilno listino freisinškemu škofu Abrahamu podaril naselje Loko, Selško in večji del Poljanske doline ter Sorškega polja. Nekoliko kasneje je nastala Škofja Loka.

Ponedeljek, 4. maj 2020

Odpiralni čas maja

Loški muzej bo maja odprt od torka do nedelje med 10. in 18. uro, Galerija Ivana Groharja pa ob torkih, četrtkih in petkih med 10. in 14. uro, ob sredah med 10. in 18. uro, ob sobotah in nedeljah pa med 9. in 13. uro.

Ponedeljek, 4. maj 2020

Navodila za varen obisk muzeja

Objavljamo natančna navodila za varen obisk muzeja. Vanj vstopajte zdravi, z lastno zaščitno masko in ves čas upoštevajte vse zaščitne ukrepe.

Ponedeljek, 4. maj 2020

»Namesto grenkega pelina nalijmo danes si kozarec vina.«

Boj za delavske pravice v Tovarni Šešir

Delovne razmere v Šeširju so bile v 20. in prvi polovici 30. let 20. stoletja zelo težke. Nestalnost zaposlitve, neizplačevanje nadur, delo v nevarnih pogojih in nizke plače so delavce in delavke leta 1935 pripeljale do stavke.

Četrtek, 30. april 2020

Mednarodne konvencije in listine o ohranjanju dediščine

Muzeji morajo za potrebe celostnega ohranjanja dediščine in njenih vrednot za prihodnje rodove postati inkluzivni, vključujoči, sodobni in demokratični. To so prepoznale tudi številne mednarodne konvencije in listine, ki jih je podpisala oziroma ratificirala tudi Slovenija.

Četrtek, 30. april 2020

Sokolski dom

Sokolski dom so slavnostno odprli 6. julija 1922. Sprva je bil namenjen telovadbi, danes pa deluje kot eden od kulturnih centrov Škofje Loke.

Četrtek, 30. april 2020

Indijanci v Loškem muzeju

Poslikava panjskih končnic je ena najbolj razvejanih oblik slovenske krasilne umetnosti, ki jo odlikuje pestrost in raznolikost motivov, tako religioznih kot posvetnih.

Deli naprej