Novice

Četrtek, 30. april 2020

Indijanci v Loškem muzeju

Poslikava panjskih končnic je ena najbolj razvejanih oblik slovenske krasilne umetnosti, ki jo odlikuje pestrost in raznolikost motivov, tako religioznih kot posvetnih.

Četrtek, 30. april 2020

Puštalski umetniški babilon

V okviru neformalnega združenja Puštalcev so po večini povezani ljubiteljski ustvarjalci, pa tudi profesionalci, ki si z likovnimi sredstvi družno prizadevajo spremljati življenje svoje okolice in ji vračati svoj pogled.

Četrtek, 30. april 2020

Glina v prostoru in času 

Katalog slovenskih glin ter Srednjeveška in novoveška keramika iz Škofje Loke

V Loškem muzeju pripravljamo razstavo projekta Katalog slovenskih glin lončarja in industrijskega oblikovalca Urbana Magušarja ter jo razširjamo in povezujemo z izborom predmetov iz gline iz obdobja srednjega in novega veka iz Škofje Loke.

Sreda, 29. april 2020

Vrata ponovno odpiramo 5. maja

Loški muzej Škofja Loka v skladu z dogovorom Skupnosti muzejev Slovenije in Mednarodnega muzejskega sveta ICOM Slovenija svoja vrata odpira v torek, 5. maja 2020, ob 10.00.

Sreda, 29. april 2020

Kmalu odpiramo vrata

Vlada je včeraj odločila, da lahko muzeji in galerije z današnjim dnem ponovno odpremo svoja vrata. Ker se moramo na to ustrezno pripraviti in poskrbeti za varnost zaposlenih in obiskovalcev, Loški muzej za zdaj ostaja zaprt.

Torek, 28. april 2020

Zajčki za vso Slovenijo

Tovarna klobukov Šešir je proizvajala tulce za izdelavo klobukov iz kunčje in zajčje dlake, ki jo je večinoma uvažala iz tujine, imela pa je tudi lastno kunčjo farmo.

Torek, 28. april 2020

Turistično društvo Škofja Loka

Turizem v Škofji Loki je bil že vse od svojih začetkov v drugi polovici 19. stoletja tesno povezan z rekreativnim športom. Naravne danosti mesta in njegove okolice so ponujale številne možnosti gibanja v naravi, in tega so se zavedali turistični delavci.

Torek, 28. april 2020

Loški vodovod

Vprašanje pitne vode v Škofji Loki je proti koncu 19. stoletja postajalo vedno bolj pereče. Predvsem ob močnejših deževnih nalivih je voda v vodnjakih postala motna in s tem nevarna za zdravje. 

Deli naprej