Dolgo 19. stoletje

Škofja Loka od leta 1803 do leta 1914

Galerija na gradu, stalne zbirke Loškega muzeja

29. 11. 2023 – 26. 5. 2024

Ekipa: Biljana Ristić, Mojca Šifrer Bulovec, Sara Šifrar Krajnik, dr. Simona Žvanut

Otvoritev: v sredo, 29. 11. 2023, ob 18. uri, v Galeriji na gradu Loškega muzeja.

Razstava z izbranimi poglavji, ki se med seboj prepletajo, prikazuje utrip življenja in razvoj Škofje Loke, Selške in Poljanske doline z Žirmi od leta 1803, ko je bilo Loško gospostvo podržavljeno, do leta 1914, ko se je začela prva svetovna vojna. 
Posamezne tematske sklope smo umestili v širši evropski in slovenski kontekst dogodkov in procesov “dolgega” 19. stoletja. Predstavljene so upravne spremembe v Ilirskih provincah in avstrijski monarhiji, kult cesarja in velika revolucija leta 1848, imenovana pomlad narodov. Celo 19. stoletje so izumi in izboljšave svetovnih, slovenskih in loških pionirjev modernizirali poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo in čebelarstvo, medtem ko sta šolstvo in zdravstvo doživljala večje spremembe šele v drugi polovici stoletja.
Na gospodarskem področju je velik razvoj spodbudila Južna železnica, ki je loško področje tudi povezala z bližnjimi in daljnimi kraji, po drugi strani pa povzročila propad tamkajšnjih pomembnih obrtnih dejavnosti. Drugo polovico 19. stoletja je zaznamovalo še izseljevanje prebivalstva z Loškega področja predvsem v Ameriko zaradi boljšega zaslužka. 
Na vsakdanje življenje so zelo vplivale cerkvene razmere in prazniki, pa tudi spreminjajoče se modne smernice stoletja ter živahnost društvenega življenja od druge polovice 19. stoletja do začetka prve svetovne vojne.

Pričujoča razstava je prvi del obsežnejšega projekta obravnave 19. stoletja na loškem območju, saj bosta v drugi polovici leta 2024 sledila razstava, posvečena ljudski, cerkveni in posvetni umetnosti, ter simpozij o izbranih temah iz slovenske preteklosti v 19. stoletju.

Projekt je del raziskovanja v okviru celovite prenove zgodovinskih zbirk, ki poteka že od leta 2016. Začeli smo z razstavami in zbornikom Prva svetovna vojna na Loškem: nič nam ne morejo sovražne vojne leta 2018 in leta 2021 nadaljevali z razstavo in zbornikom Od osvoboditve do osamosvojitve: loško območje od leta 1945 do 1991.

V prizadevanjih za povečevanje dostopnosti razstavnih vsebin so besedila na razstavi zapisana kot lahko branje in v brajici, video vsebine podnaslovljene, posebej označeni predmeti pa so na voljo za dotik. Dolgo 19. stoletje pa razširjata tudi spremljevalni in pedagoško-andragoški program. 
 

Loški okoličan, v: Pokorn, Loka, Krajepisno-zgodovinska črtica
Loški okoličan, v: Pokorn, Loka, Krajepisno-zgodovinska črtica
Loška okoličanka, v: Pokorn, Loka, Krajepisno-zgodovinska črtica
Loška okoličanka, v: Pokorn, Loka, Krajepisno-zgodovinska črtica
Zlata poroka pri Jurčkovih v Trnju pri Škofji Loki, 1904–1909. Zlatoporočenca in nekaj gostov je oblečenih v narodno nošo. V zadnji vrsti, pri svetilki, stoji slikar Ivan Grohar iz Sorice.
Zlata poroka pri Jurčkovih v Trnju pri Škofji Loki, 1904–1909. Zlatoporočenca in nekaj gostov je oblečenih v narodno nošo. V zadnji vrsti, pri svetilki, stoji slikar Ivan Grohar iz Sorice.
Delo na polju, oranje, brananje, setev, 1897, Slovenski etnografski muzej, Foto: Blaž Verbič.
Delo na polju, oranje, brananje, setev, 1897, Slovenski etnografski muzej, Foto: Blaž Verbič.
Trgovec Anton Primožič (1870–1954) je pred letom 1914 izdal prvi tiskani prodajni katalog čipk na Slovenskem. Zasebna last.
Trgovec Anton Primožič (1870–1954) je pred letom 1914 izdal prvi tiskani prodajni katalog čipk na Slovenskem. Zasebna last.
Pavlnova žičnica, Dražgoška gora
Pavlnova žičnica, Dražgoška gora
Dekleta Marijine družbe v Poljanah, konec 19. stoletja
Dekleta Marijine družbe v Poljanah, konec 19. stoletja
Učenci loške Deške ljudske šole, pred letom 1914
Učenci loške Deške ljudske šole, pred letom 1914
Dr. Anton Arko, Ivan Grohar, 1909
Dr. Anton Arko, Ivan Grohar, 1909
Poslikana panjska končnica – stara in nova noša, Gregor Benedik, Slovenski etnografski muzej. Foto: Marko Habič.
Poslikana panjska končnica – stara in nova noša, Gregor Benedik, Slovenski etnografski muzej. Foto: Marko Habič.
Vabilo na plesni venček, prirejen v škofjeloški čitalnici, 1902, ZAL – Enota v Škofji Loki
Vabilo na plesni venček, prirejen v škofjeloški čitalnici, 1902, ZAL – Enota v Škofji Loki