Video vsebine

Pogled na Škofjo Loko, pred letom 1890.
Pogled na Škofjo Loko, pred letom 1890.

Video vsebine z naslovom “Strokovnjak razlaga” obsegajo serijo petih posnetkov, v katerih profesorji in strokovnjaki različnih raziskovalnih in izobraževalnih ustanov razložijo ključne pojme, dogodke in procese, ki so zaznamovali in oblikovali zgodovino 19. stoletja.

 • Dr. Marko Stabej, profesor na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, predstavi vlogo slovenskega jezika v obdobju narodnega prebujanja.
   
 • Doc. dr. Irena Selišnik, profesorica na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, razloži pomen marčne revolucije, ki je leta 1848 med drugim zajela avstrijsko monarhijo in slovenske dežele.
   
 • Prof. dr. Aleksej Kalc, raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije (SAZU), oriše vzroke in posledice izseljevanja iz slovenskih dežel v Ameriko in druge evropske dežele v drugi polovici 19. stoletja.
   
 • Neja Blaj Hribar, raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino, opiše posledice velikonočnega potresa, ki je leta 1895 prizadel Ljubljano in širšo okolico, ter predstavi popotresno obnovo Ljubljane.
   
 • Dr. Katarina Keber, raziskovalka na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa (SAZU), razloži, kako in zakaj so se širile epidemije nalezljivih bolezni s poudarkom na izbruhu kolere na Kranjskem sredi 19. stoletja.