Življenje »na bukuca«

Prehrana žebljarjev v Kropi in Kamni Gorici v 19. stoletju

Življenje »na bukuca« <em>Foto: Arhiv Muzejev radovljiške občine</em>
Foto: Arhiv Muzejev radovljiške občine

Za žebljarske kraje na Gorenjskem (Kropa, Kamna Gorica, Železniki) je bilo 19. stoletje čas velikih pretresov. Velika lakota v letih 1816–17 in epidemija kolere leta 1855, ki sta prizadeli večji del Evrope, sta se v ljudski spomin zapisali tudi v Kropi in Kamni Gorici. Po koncu napoleonskih vojn naj bi bilo v Kropi takšno pomanjkanje, da so si "reveži kuhali koprive in travo, pa tudi od lakote umirali." Več ...

Saša Florjančič, kustosinja Kovaškega muzeja Kropa