Mizica, pogrni se

Loška slikana meščanska keramika

Vsi prebivalci starega mestnega jedra Škofje Loke ne le poznajo, ampak tudi zahajajo v hišo na Mestnem trgu 9, malokdo pa ve, da je bil na dvorišču te hiše leta 1972 pri zaščitnih arheoloških raziskavah odkrit tudi zaklad keramičnega posodja.

Izdelovanje prajklov v Gornjesavski dolini

Na cvetno nedeljo krščanski verniki blagoslavljajo v butare povezano pomladansko zelenje. V vaseh Gornjesavske doline jih sestavijo le iz sromse (čremse), smerinja (brinja) in macar (mačic) ter okrasijo z doma pripravljenimi prestami.

Življenje »na bukuca«

Prehrana žebljarjev v Kropi in Kamni Gorici v 19. stoletju

Za žebljarske kraje na Gorenjskem je bilo 19. stoletje čas velikih pretresov. Velika lakota in epidemija kolere sta se v ljudski spomin zapisali tudi v Kropi in Kamni Gorici. Po koncu napoleonskih vojn naj bi bilo v Kropi takšno pomanjkanje, da so si "reveži kuhali koprive in travo, pa tudi od lakote umirali."

Deli naprej