80 let Loškega muzeja

Galerija na Gradu, 19. 6.–3. 11. 2019

Kustosinji razstave: Biljana Ristić, Marija Demšar

Na kaj pomislite ob besedi muzej? Za nas je muzej skrbnik kulturne dediščine, varuh preteklosti za prihodnost. Prostor, kjer se prepletajo znanje, spomin in umetnost. Središče učenja, povezovanja in srečevanja različnih generacij, kultur, nazorov in idej. Na razstavi ob 80-letnici Loškega muzeja so predstavljeni vsi ti obrazi muzeja skozi čas.

Prvi del razstave je zgodovinsko obarvan – tu spoznamo razvoj muzejske misli na Loškem ter razvoj Loškega muzeja. Pobuda za ustanovitev muzeja je prišla od domačinov, loških profesorjev, leta 1936. Pod okriljem Muzejskega društva, ustanovljenega za potrebe priprave muzeja, ter ob podpori škofjeloške občinske uprave pa je bil 27. 8. 1939 v rotovžu na Mestnem trgu odprt muzej v Škofji Loki. Ob ustanovitvi je bil Loški muzej prvi javni muzej na območju Gorenjske ter med prvimi petimi javnimi muzeji na Slovenskem izven Ljubljane.

Naša 80-letna zgodovina nam najbolje pokaže, da muzej ni samo zaprašeno skladišče starih predmetov, ampak živo domovanje kulturne dediščine, ki nenehno raste, se spreminja in dopolnjuje z novimi predmeti in spoznanji. Muzej je v času svojega delovanja zamenjal tri lokacije in letos mineva 60 let, odkar domuje na Loškem gradu.

Ob letošnji obletnici želimo obiskovalcem predstaviti, kako raznovrstno je muzejsko delo, in pokazati plati muzejskega dela, ki so drugače skriti javnosti. Drugi del razstave vas tako popelje skozi delovne procese kustosa kot osrednjega muzejskega delavca in glavnega skrbnika kulturne dediščine, ki jo hrani muzej.

Poleg muzejskih predmetov so največje bogastvo muzeja ljudje; tisti, ki tu delamo, vsi, ki z nami sodelujejo, in naši obiskovalci. Velik del pozornosti tako namenjamo ljudem, ki so skozi čas oblikovali in obiskovali naš muzej.

Kako naprej? Še mnogo načrtov in idej imamo, nekaj vam jih razkrivamo tudi na razstavi in vas vabimo, da z nami delite tudi svoje zamisli.

***

Javno vodstvo: 

sobota, 22. 6. 2019, 13.00: Vodstvo po razstavi s kustosinjo Biljano Ristić

Oblikovanje razstave: Tak kolektiv
Oblikovanje razstave: Tak kolektiv
Oblikovanje razstave: Tak kolektiv
Oblikovanje razstave: Tak kolektiv
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko
80 let Loškega muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
80 let Loškega muzeja Foto: Janez Pelko