FOKUS

Slika na steklo <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Slika na steklo Foto: Fototeka Loškega muzeja

Muzeji so za javnost odprte nepridobitne ustanove v službi družbe in njenega razvoja, ki zaradi preučevanja, vzgoje in razvedrila pridobivajo materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih hranijo, raziskujejo, o njih posredujejo informacije in jih razstavljajo.

Srce muzeja so muzejski predmeti, s pomočjo katerih kustosi preučujejo in razlagajo preteklost in sodobnost. Muzeji predmete pridobivajo na različne načine: preko donacij, odkupov, volil in izmenjav ali sprejemov predmetov v varstvo.

Loški muzej Škofja Loka je v 80 letih svojega delovanja pridobil več kot 20.000 predmetov. Začetke Loškega muzeja zaznamuje aktivna zbiralna akcija članov Muzejskega društva Škofja Loka, ki so prve predmete za muzej zbirali po domovih Ločanov. Številne predmete, ki so bili na ogled že v prvi muzejski postavitvi v Mestni hiši (Rotovžu) leta 1939, lahko v naših zbirkah vidite tudi danes. Skozi leta je nato muzej sistematično zbiral predmete in pridobival umetniška dela, s katerimi danes predstavlja bogato kulturno dediščino in sodobno ustvarjalnost škofjeloškega območja.

Ob letošnji 80-letnici muzeja se v kotičku FOKUS osredotočamo na nekatere izmed prvih predmetov v naših zbirkah in vam predstavljamo zgodbe, povezane z njimi.

Hvaležni smo vsem donatorjem Loškega muzeja, ki se že od muzejskih začetkov dalje zavedajo pomembnosti ohranjanja skupne kulturne dediščine in nam v varstvo darujejo svoje predmete. S tem se besede prvega predsednika MD Škofja Loka dr. Pavla Blaznika, ki jih je izrekel v govoru ob prvem odprtju Loškega muzeja, izkažejo za resnične - muzej je v življenje priklicala ljubezen do rodne grude. S to ljubeznijo bomo še naprej skupaj z vašo pomočjo uresničevali svoje poslanstvo in ohranjali preteklost za prihodnost.