60 let Loškega muzeja na Loškem gradu

Obnova prostorov na Loškem gradu, 1959. <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja.</em>
Obnova prostorov na Loškem gradu, 1959. Foto: Fototeka Loškega muzeja.
Odprtje Loškega muzeja na Loškem gradu, 1959. <em>Foto: Fototeka Lošekga muzeja.</em>
Odprtje Loškega muzeja na Loškem gradu, 1959. Foto: Fototeka Lošekga muzeja.

V začetku leta 1959 se je Loški muzej iz Puštalskega gradu preselil na Loški grad. 

Preden pa je muzej na gradu odprl svoje zbirke za obiskovalce je preteklo osem mesecev napornega dela. Muzejsko društvo in muzejska uprava sta prenovila in preuredila grajske prostore. Slovesno odprtje novih prostorov je potekalo 16. avgusta 1959, ko je muzej praznoval tudi 20-letnico obstoja Loškega muzeja.

K otvoritvi so bili povabljeni vsi člani Muzejskega društva Škofja Loka, zastopniki upravnih in političnih organov, družbenih organizacij, znanstvenih in kulturnih ustanov, prebivalci Škofje Loke ter bližnje in daljne okolice. Razposlanih je bilo 700 vabil in 100 letakov.

Slavje se je pričelo ob devetih dopoldne. Predvideno je bilo, da bi se program odvijal na grajskem dvorišču, vendar je bilo zaradi slabega vremena prestavljen v grajsko dvorano. Dopoldanske otvoritve na gradu se je udeležilo okoli tisoč ljudi.

Proslavo so obogatili s pevskim in glasbenim programom, recitalom in slavnostnimi govori dr. Pavleta Blaznika, profesorja Franceta Planine, Svetka Kobala in Janka Kokalja iz občinskega ljudskega odbora Škofja Loka. Takratni ravnatelj Loškega muzeja Andrej Pavlovec je obiskovalce popeljal po zbirkah, na koncu pa je sledil še strokovni posvet v pritličju okroglega stolpa Loškega gradu.

Obiskovalci so se v muzeju vrstili cel dan. Novo odprte zbirke si je na dan odprtja ogledalo okoli 3000 ljudi. Popoldne je Ribiško društvo pripravilo na gradu še veselico, ki je obiskovalcem muzeja nudila prijetno razvedrilo po ogledu zbirk.

Deli naprej