Anka Novak in terensko delo v Loškem muzeju

Kustosi v muzeju pridobivajo predmete in podatke o preteklosti na različne načine. Eden od teh je z delom na terenu, kjer se zbirajo predmeti, pričevanja, podatki in ostalo gradivo, ki nam osvetljujejo življenje in pomembne dogodke v preteklosti.

V Loškem muzeju je bilo skupinsko raziskovanje terena prvič izpeljano leta 1957. Muzej je organiziral skupino petih članov: Stane Pečar (vodja ekipe, kustos za NOB), Anka Novak (etnologija), Andrej Pavlovec (umetnostna zgodovina, spomeniško varstvo), Saša Kump (tehnično in umetniško risanje). Skupina je bila na terenu 18 dni z nalogo evidentiranja ozemlja nekdanjega loškega gospostva.

Anka Novak se je na predlog Vilka Novaka (1909–2003), profesorja in predstojnika etnološkega oddelka na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1957–1974), udeležila terenske raziskave. Kot študentka etnologije in članica terenske skupine, se spominja, da so po terenu, hodili večinoma peš od hiše do hiše. Bivali so na Kovskem vrhu na domačiji pri Kožuhu. Anka je spala v zgornji hiši, fantje pa so spali na seniku na gospodarskem poslopju. Za kosilo so večkrat jedli krompir.

Rezultat 18-dnevnega terenskega raziskovanja je posnetih čez 300 fotografij, narejenih okoli 100 risb in pridobljenih precej etnografskih predmetov, partizanskega tiska in arhivskih dokumentov. Anka Novak pa je na osnovi zbranih podatkov na terenu napisala diplomsko nalogo z naslovom Materialna kultura v Poljanski dolini.

(z leve) Stane Pečar, Anka Novak, Andrej Pavlovec in (spredaj) Saša Kump. <em>Foto: Zasebni arhiv</em>
(z leve) Stane Pečar, Anka Novak, Andrej Pavlovec in (spredaj) Saša Kump. Foto: Zasebni arhiv
Naslovna stran diplomske naloge Materialna kultura Poljanske doline, avtorice Anke Novak, 1959. <em>Foto: Zasebni arhiv</em>
Naslovna stran diplomske naloge Materialna kultura Poljanske doline, avtorice Anke Novak, 1959. Foto: Zasebni arhiv

Deli naprej