Loški muzej, dobitnik Valvasorjeve nagrade 1979

Svečanost ob podelitvi Valvasorjeve nagrade za leto 1979, Galerija na Gradu, 1980.  <em>Foto: Hrani Loški muzej Škofja Loka</em>
Svečanost ob podelitvi Valvasorjeve nagrade za leto 1979, Galerija na Gradu, 1980. Foto: Hrani Loški muzej Škofja Loka

Loški muzej je leta 1980 za svoje delo v letu 1979 prejel Valvasorjevo plaketo. Valvasorjeve nagrade vsako leto podeljuje Slovensko muzejsko društvo in so najvišja stanovska priznanja za posebne dosežke v muzejstvu v Sloveniji. Spodaj navajamo utemeljitev, ki jo je zapisala komisija za podeljevanje Valvasorjevih nagrad.

Komisija za podeljevanje Valvasorjevih nagrad pri Skupnosti muzejev Slovenije je na svoji seji dne 8. 1. 1980 sklenila, da prejme Valvasorjevo plaketo

za leto 1979:

LOŠKI MUZEJ V ŠKOFJI LOKI

Podelitev utemeljujemo z naslednjim:

Loški muzej v Škofji Loki je ustanovilo Muzejsko društvo Škofja Loka, ki je prvič predstavilo javnosti muzejsko gradivo v loški mestni hiši leta 1939. Vojna vihra je delo muzeja ustavila, po osvoboditvi pa je bil Loški muzej ponovno odprt leta 1946 v puštalskem gradu, kjer je ostal vse do leta 1959 ob preselitvi na loški grad. Muzej je sprva vodilo in upravljalo Muzejsko društvo, leta 1948 pa je muzej dobil prvega upravnika. S tem se je začelo obdobje muzeja kot profesionalne kulturne ustanove in samostojne organizacije združenega dela, ki opravlja znanstveno raziskovalno dejavnost in popularizira kulturo v najširšem pomenu besede. Še enkrat je treba poudariti pomen Muzejskega društva, ki je zasnovalo muzej tako pogumno in strokovno neoporečno, da danes delavci Loškega muzeja ta koncept samo še razvijajo in dopolnjujejo v skladu s sodobno muzeologijo.

Loški muzej je bil med prvimi, ki se je soočil z zahtevno nalogo postavitve muzeja na prostem in ko je tako leta 1963 zastavil prvi korak v novi smeri slovenskega muzejstva. Po letu 1965, ko je bila v muzeju urejena dvorana za občasne razstave — galerija, se je Škofja Loka uvrstila med prva likovna žarišča zunaj Ljubljane.

Preselitev muzeja na loški grad predstavlja širšo prelomnico na področju popularizacije kulture: na gradu se odvijajo loške poletne prireditve, Groharjeva slikarska kolonija, koncerti in razstave.

Loški muzej je skupaj z muzejskim društvom učinkovito sodeloval pri razvijanju muzejske mreže v škofjeloški občini. Razen muzeja na gradu je na loškem več zbirk: tako v Železnikih (s prikazom fužinarstva in železarstva, razvoja obrti in lesne industrije v Selški dolini, skrilarstva, Koblarjeva spominska zbirka in prostor za občasne razstave), kot v Zireh (s prikazom razvoja čevljarstva, čipkarstva, lokalno zgodovino NOB in s prostorom za občasne razstave) ter v Sorici (s spominsko sobo in zbirko del Ivana Groharja).

Predsednik Skupnosti muzejev Slovenije: dr. Ljudmila Plesničar

Predsednik komisije za podeljevanje Valvasorjevih nagrad: dr. Sergej Vrišer

Deli naprej