Prvi vodnik po muzejskih zbirkah Loškega muzeja

Loški grad in muzej, 1962
Loški grad in muzej, 1962
Loški muzej Škofja Loka, 1972
Loški muzej Škofja Loka, 1972
Loški muzej – Vodnik po zbirkah, 1989
Loški muzej – Vodnik po zbirkah, 1989

Ko se je muzej leta 1959 preselil iz Puštalskega gradu na Loški grad je ponovno razstavil tematsko zaokrožene zbirke, jih nadgradil, dodal nove in zastavil tudi spremljevalni program (vodstva po muzeju, delavnice, učne ure, itd.). Vsekakor pa je bilo potrebno podati osnovne informacije o zbirkah tudi tistim obiskovalcem, ki se muzejskih spremljevalnih programov niso udeležili in so si muzej ogledali samostojno. Za slednje je bila leta 1962 izdana knjižica z naslovom Loški grad in muzej – Vodnik po Loškem muzeju.

Knjižica je ponatis iz dela avtorja prof. Franceta Planine z naslovom Škofja Loka z bližnjo okolico. Del knjige, ki se nanaša na mesto, grad, muzej in delo muzeja je bil leta 1962 posebej izdan v obliki vodnika po Loškem muzeju. Vodnik je obiskovalce seznanjal z zgodovino mesta, Loškim gradom, delovanjem Loškega gospostva, ustanovitvijo Loškega muzeja, njegovimi zbirkami in ostalimi zanimivostmi, ki so z muzejem povezane. 

Vodnik je bil leta 1972 ponatisnjen v dopolnjeni izdaji. Leta 1989 pa je izšel nov vodnik z naslovom Loški muzej – Vodnik po zbirkah. Napisali so ga tedanji muzejski kustosi Meta Sterle, Zorka Šubic, Franc Podnar, Mira Kalan, skice tlorisa gradu je naredila Zdenka Kramar (konservatorka), uredil pa ga je takratni ravnatelj muzeja Andrej Pavlovec. Vodnik po zbirkah je bil leta 1991 in 1995 ponatisnjen.

Prvi vodnik po Loškem muzeju najdete tudi na naši e-knjižni polici. 

Deli naprej